Aktualności

16 lipca 2021

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Czwartkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST rozpoczęło się dość niespodziewanie. Unia Metropolii Polskich zgłosiła do porządku obrad punkt dotyczący istotnego problemu.

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad posiedzenie zespołu zaplanowane na 15.07.2021 r. miało być poświęcone tylko zaopiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zgłosili jednak wniosek o zmianę porządku obrad. Tym samym posiedzenie rozpoczęło się od wysłuchania informacji na temat bieżących problemów związanych z rejestracją i zgłaszaniem pojazdów.

Strona samorządowa zwróciła uwagę na niejednoznaczne przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie określają one w sposób precyzyjny właściwości miejscowej starostów w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów i zgłoszenia ich sprzedaży/nabycia. Dopuszczalne są dwie wykładnie. Pierwsza z nich przyjmująca właściwość z uwagi na siedzibę/miejsce zamieszkania osoby dokonującej rejestracji lub zgłoszenia nabycia pojazdu. Druga z nich zakłada, że właściwy miejscowo jest starosta, który dokonał ostatniej rejestracji pojazdu. Problem potęguje niejednolite orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten w ostatnim czasie zmienił wykładnię problematycznych przepisów, co wywołało chaos w wydziałach komunikacji. Przedstawiciele UMP zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o przygotowanie zmian w prawie, które pozwolą na załatwienie tego problemu. Resort przyjął zgłoszenie i obiecał zajęcie się tematem.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.