Aktualności

28 lipca 2021

Zmiany w oświacie i konsekwencje finansowe Polskiego Ładu głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP

Kwestia zmian w oświacie oraz w systemie opieki zdrowotnej jak również konsekwencje finansowe Polskiego Ładu dla budżetów JST były głównymi tematami wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkanie odbyło się 27 lipca br.

Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski nakreślił kilka bieżących kwestii, najistotniejszych z punktu widzenia powiatów.

Pierwsza kwestia związana jest z konsekwencjami finansowymi dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego Polskiego Ładu, a konkretnie jego zmian prawnych w zakresie podatków. Grzegorz Kubalski nawiązał do ubiegłotygodniowego spotkania Zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania pojawił się temat Polskiego Ładu i jego konsekwencji. Ministerstwo Finansów zastosowało jednak unik twierdząc, że nie zostały jeszcze przeprowadzone wszystkie konieczne analizy, w związku z czym nie można jeszcze określić, jaki ostatecznie będzie kształt rozwiązania. Oszacowana przez ministerstwo kwota 11 mld zł jako konsekwencje finansowe nie została poparta żadnymi szczegółami. Wobec tego rząd zaproponował, by strona samorządowa przystała na rozwiązanie tymczasowe, które rozwiązywałoby problem w roku bieżącym lub przyszłym, a dopiero potem obie strony powróciłyby do rozmów systemowych. Takie stanowisko wzbudza niepokój, gdyż może okazać się, że rozwiązanie tymczasowe pozostanie na dłużej.

Niepokojąca jest również narracja dotycząca wprowadzanych zmian, jeśli chodzi o kwestię PIT-u. Mówi się bowiem o stwarzanych preferencjach dla przejścia z opodatkowania według skali podatkowej na opodatkowanie ryczałtem. Te kwestie były już poruszane na początku roku, wówczas strona samorządowa protestowała przeciwko rozszerzeniu zakresu zawodów, które mogłyby korzystać z tego rozwiązania i kwoty, która mogłaby być w ten sposób rozliczana. Na ten moment zapowiadane jest obniżenie stawek podatku płaconego ryczałtem. Może to spowodować niezależnie od bezpośrednich skutków finansowych, które wynikają z wprowadzanych zmian również skutki pośrednie. Będą one prowadziły do przejścia ze skali podatkowej na ryczałt.

Kolejną niezwykle istotną kwestią były toczące się rozmowy na temat szeroko pojętych relacji między nauczycielami a szkołą – chodzi o kwestię systemu wynagradzania, awansu zawodowego, oceny pracy itd. Problem, jaki został dostrzeżony to to, że związki zawodowe odeszły od wspólnych rozmów, dopóki nie zostaną zagwarantowane odpowiednio wysokie podwyżki. Istnieje zatem ryzyko, że to, co zostanie wypracowane z udziałem ekspertów samorządowych może zostać szybko podważone. W powyższym temacie trwają obecnie prace i rozmowy, eksperci Biura ZPP, biorący w nich udział, będą informowali o ich wynikach na bieżąco.

Grzegorz Kubalski mówił również o zmianach w zakresie geodezji. Chodzi o prowadzenie gruntów i budynków. Pojawił się przepis, który może stanowić pewne ryzyko, mianowicie w związku z uwagą zgłoszoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do przepisów geodezyjnych zaproponowano dodanie rozstrzygnięcie mówiące o tym, że jeśli mamy do czynienia z inwestycją (która później musi znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków), to zakres zmiany przeznaczenia z użytków rolnych R na poszczególne kategorie użytków B, nie może nastąpić w zakresie szerszym, niż wynika to z dokumentacji projektowej.

Podczas posiedzenia Zarządu ZPP, nawiązano również do spotkania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzone podczas spotkania rozmowy dotyczyły pomysłów na ewentualne zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.