Aktualności

3 sierpnia 2021

Związek Powiatów Polskich proponuje uruchomienie rządowego funduszu „Rozwój+” dla wszystkich JST

W związku z programem Polski Ład budżety samorządów poniosą straty związane z podatkiem PIT. Przy okazji trwających prac nad mechanizmem kompensacyjnym, Związek Powiatów Polskich zaproponował uruchomienie rządowego funduszu „Rozwój+”, z którego mogłyby skorzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

ZPP proponuje, by fundusz był ustalany corocznie, w wysokości równowartości podatku VAT odprowadzonego od inwestycji zrealizowanych przez podsektor samorządowy sektora finansów publicznych.

Do poszczególnych JST środki trafiałyby zgodnie z proporcją:

  •  ½ na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 50% ze środków własnych;
  •  ¼ na sfinansowanie wkładu własnego w projektach dofinansowywanych z poziomu regionalnego, w tym regionalnych programów operacyjnych;
  •  ¼ na sfinansowanie wkładu własnego w projektach dofinansowywanych z poziomu centralnego.

W ocenie Związku Powiatów Polskich powyższe rozwiązanie będzie sprawiedliwe, ponieważ zniesie mechanizm zasilania budżetu państwa kosztem budżetów samorządowych a jednocześnie zagwarantuje, że przedmiotowe środki zostaną wykorzystane na inwestycje.

ZPP zadeklarował również gotowość do włączenia się w prace nad przedstawioną koncepcją programu.


Załączniki