Aktualności

31 sierpnia 2021

V Krajowy Kongres Sekretarzy, 28-29 września br.

28 i 29 września br. odbędzie się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest dorocznym, ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. W wydarzeniu biorą udział nie tylko Sekretarze – zarówno ci zrzeszeni w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również ci, którzy jeszcze do nich nie należą, lecz również inni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Organizowane przez FRDL wydarzenie będzie dotyczyło bieżących aspektów funkcjonowania samorządu. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W tym roku nie zabraknie także tematyki uwzględniającej rzeczywistość pandemiczną. W ciągu dwóch dni obrad i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni rok, lecz także zastanowią się nad skutkami i wnioskami na najbliższą przyszłość. Kongres będzie także jedną z niewielu okazji do wysłuchania Menedżerów Urzędów z innych krajów, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w dostosowaniu realizowanych usług do sytuacji pandemicznej w swoich krajach.

Krajowy Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza. Wymiana informacji, ciągła nauka i aktualizacja wiedzy jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków samorządowych w zmieniających się warunkach.

W programie znajdą się liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzielone zostały na cztery moduły - "Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją", "Otwarty i przejrzysty urząd", "Zarządzanie rozwojem gminy" oraz "Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty".

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że będzie można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie będąc w Warszawie lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń.

Więcej szczegółów na https://kongressekretarzy.pl/