Aktualności

1 września 2021

4. Forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej

16 września 2021 r. (czwartek) w godz. 10.00-15.00 w formule on-line odbędzie się 4. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) pt. "Od geologii surowcowej po edukację geologiczną. Regionalne znaczenie zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej".

Podczas Forum zostaną przedstawione działania realizowane w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, które PIG-PIB prowadzi w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i na obszarach przyległych (województwa: małopolskie, opolskie i śląskie).

Ten szczególny w skali kraju obszar stawia przed nami szereg różnorodnych i specyficznych wyzwań w zakresie wyjaśniania złożonych problemów geologicznych i hydrogeologicznych. Podczas Forum będą omawiane prowadzone przez PIG-PIB prace, w tym także te, których wyniki są wsparciem dla zadań prowadzonych przez geologiczną administrację samorządową. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z transformacją górnictwa i integracją danych geologiczno-górniczych, kartografią geologiczną i geozagrożeniami, problematyką środowiskową i niekoncesjonowaną eksploatacją kopalin oraz pracami hydrogeologicznymi. Zaprezentowane zostaną także możliwości korzystania z danych geologicznych poprzez serwisy internetowe PIG-PIB oraz szereg zagadnień związanych z ochroną i popularyzacją georóżnorodności.

Organizatorzy mają nadzieję, że zaproponowany szeroki zakres omawianych tematów spotka się z zainteresowaniem i co najważniejsze przedstawione wyniki badań będą pomocnym źródłem wiedzy w rozwiązywaniu problemów regionu.

W załączeniu zamieszczamy list skierowany przez dyrektora Instytutu dr. inż. Mateusza Damrata oraz komunikat zawierający program wydarzenia.

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/4-forum-psg-psh

Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).


Załączniki