Aktualności

16 marca 2022

Sytuacja w Ukrainie - zmiany legislacyjne - analiza ZPP

Szanowni Państwo,

aktualna sytuacja w Ukrainie wymaga podjęcia nie tylko bezpośredniej pomocy, ale również wprowadzenia szybkich zmian legislacyjnych, w szczególności w obszarze zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, finansów publicznych jak również ustalenia – w granicach obowiązującego prawa – jednolitej wykładni przepisów, tak aby jak najpełniej wykorzystać możliwości, które mamy.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji zmian przepisów prawa, wątpliwości oraz uwag, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie: https://zpp.pl/survey/22821

Liczy się czas, w związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
/-/ Andrzej Płonka