Aktualności

28 kwietnia 2022

Relacja z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład, sprawa koronera i sytuacja finansowa Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 kwietnia br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany w programie inwestycji strategicznych Polski Ład

O problemach w realizacji Programu Inwestycji Strategicznych mówił przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich. Przede wszystkim problemy dotyczą terminów, wzrostu kosztów a także problemy z wykonawcami. Główne postulaty skierowane już do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczą kwestii wydłużenia ważności promes do 12 miesięcy. Jest to związane z poślizgami w przygotowywaniu dokumentacji projektowej. Postulowano również o możliwość częściowego ograniczenia zadań – od sierpnia ubiegłego roku koszty w obszarze budownictwa bardzo wzrosły. Zwrócono również uwagę na problem odpływu pracowników, głównie obywateli Ukrainy, którzy wrócili do swojego kraju, by zaangażować się w jego obronę. Istotne jest również zwiększenie częstotliwości płatności. Zwrócono się także o możliwość wykorzystania oszczędności przetargowych do wysokości promesy.

Do przedstawionych postulatów odniosła się prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego obecna na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Podkreśliła, że istniejący Program Inwestycji Strategicznych to ogromny program. Tylko pierwszy nabór to w przybliżeniu równowartość rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich samorządów w Polsce. Poinformowała, że już ponad tysiąc promes inwestycyjnych po przetargach jest wydanych i inwestycje są realizowane. Najczęstszą pojawiającą się prośbą ze strony samorządów jest wydłużenie promesy. Ostatecznie w uchwale Rady Ministrów znalazł się zapis o wydłużeniu promes o 3 miesiące – do 18 sierpnia. „To rozszerzy możliwości ponownego otwarcia przetargów” – mówiła prezeska BGK. Za kwestię niemożliwą do zrealizowana uznano jednak automatyczne podwyższanie promesy ze względu na inflację. Nie da się bowiem ocenić, w którym momencie promesy powinno zostać podwyższone.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.