Aktualności

12 maja 2022

Nakłady powiatów i miast na prawach powiat na szpitale w latach 2015-2021 - nowa analiza ZPP

W kolejnej publikacji z cyklu Analizy samorządowe ekspertki Związku Powiatów Polskich wykazały, jakie były nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 20215-2021.

Raport powstał w oparciu o dane ze sprawozdań Rb-28s składanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja obejmuje analizę wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, w latach 2015-2021.

Jak wskazuje analiza, w wydatkach powiatów i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe. Na szpitale ogólne w określonym okresie czasu powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały przeszło 5,8 mld zł. 

W analizie przedstawiono również, ile wydatkowano na przestrzeni lat na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje. 

Wskazano również, że w przypadku wydatków bieżących szczególną uwagę warto poświęcić wydatkom na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz zobowiązań szpitali. 

Kolejna już analiza Związku Powiatów Polskich to przejrzysty zbiór szczegółowych danych pozyskanych ze sprawozdań JST. 

Autorkami analizy są: Bernadeta Skóbel, Katarzyna Sekuła i Ewelina Kocemba. 

Z pełną treścią analizy można zapoznać się poniżej.


Załączniki