Aktualności

12 czerwca 2022

Powiat to przede wszystkim wspólnota mieszkańców

Podwaliny pod jednostkę samorządu terytorialnego, którą jest powiat stworzono już w XIII wieku. Na przestrzeni wieków zmieniała się rola starostów, jak i samych powiatów. Nie ulega jednak wątpliwości, że zawsze była to niezwykle istotna wspólnota mieszkańców. 

Zmiany podziału administracyjnego państwa w 1975 roku, a co za tym idzie, administracyjna likwidacja powiatów, były zerwaniem z historycznie ukształtowanymi strukturami powiatów i województw. Jednak naturalna, tradycyjna wspólnota mieszkańców czująca więź z powiatem trwała nadal. Oficjalnie reaktywowany w 1999 roku samorząd powiatowy był jednym z kolejnych etapów decentralizacji władzy publicznej, a jednocześnie naturalnego usamorządowienia określonej, historycznie trwającej wspólnoty.

Z założenia i w praktyce powiat jest ośrodkiem, w którym obywatel otrzymuje pełny zakres usług publicznych. Co jednak najważniejsze, powiat daje poczucie bycia u siebie. I to właśnie powiatowa wspólnota społeczna dokonuje świadomego wyboru swoich przedstawicieli działających na ich rzecz. Właśnie m.in. dzięki tym decyzjom mieszkańcy danego powiatu mogę wieść swoje spokojne codzienne życie w naturalnie ukształtowanej przestrzeni.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który podsumowuje lata funkcjonowania Polski powiatowej (film dostępny jest także na kanale YouTube ZPP).
 


Materiały wideo