Aktualności

24 czerwca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Zdrowia KWRiST

22 czerwca odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu Komisji Wspólnej Rządy i Samorządu Terytorialnego  poświęcone projektowi rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Do projektu rozporządzenia szereg zastrzeżeń zgłosił Związek Powiatów Polskich. Znaczna część została uwzględniona. W zasadzie nie zostały uwzględnione tylko te, które ingerowałyby w treść przepisów ustawowych. Z propozycji zmian jakie sygnalizowało wiele powiatowych urzędów pracy w uwagach zgłaszanych do ZPP była m.in. wprowadzenie zasady składania wniosków w tych sprawach wyłączenie drogą elektroniczną. Tej uwagi Ministerstwo uwzględnić nie mogło. Przyczyną był fakt, że postępowania prowadzone są w trybie KPA, który dopuszcza również formę tradycyjną kontaktu z urzędem. Jednocześnie jednak w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Przedstawiciele resoru zapewnili, że w nowej ustawie takie rozwiązanie zostanie wprowadzone. Prac nad nową ustawą powinny zakończyć się na przełomie roku. Sam projekt rozporządzenia został zaopiniowany przez Zespół pozytywnie. Decyzją Komisji Wspólnej opinia Zespołu jest wiążąca.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.