Aktualności

1 lipca 2022

Chcesz lepiej zarządzać JST? Zapisz się na bezpłatne szkolenia ze SMUP!

Związek Powiatów Polskich stale udostępnia nowe rozwiązania i narzędzia dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z nich jest nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach publicznych w JST – System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Narzędzie to powstało w wyniku wspólnie realizowanego projektu, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

Dane zawarte w SMUP mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego oddzielnie. Pozwala to na ocenę świadczonych usług własnych wg szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej (podobnymi). Dane te z pewnością umożliwią m.in. urozmaicenie raportów o stanie danej JST czy też pomogą w procesie podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych.

Obecnie realizujemy proces upowszechniania systemu. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, kierowanych do pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu monitorowania i doskonalenia jakości usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej JST (w tym poszczególnymi komórkami i jednostkami).

Udział w projekcie jest bezpłatny i pozwoli Państwu jako jednym z pierwszych w kraju, zdobyć możliwość i umiejętność  wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to Państwu również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania usługami.

Szkolenia organizowane są w dwóch formach:

  1. jednodniowych w formule online, które dają możliwość szybkiego zapoznania się z kluczowymi możliwościami SMUP
  2. lub stacjonarnych, podczas których prowadzona jest pogłębiona analiza danych.

Istnieje możliwość zapisania się na szkolenia z wymienionych obszarów tematycznych:

  • strategiczne (skierowane do osób zarządzających oraz zajmujących się działaniami ogólnorozwojowymi JST – dostępne tylko w wersji online);
  • edukacja ponadpodstawowa;
  • edukacja specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
  • rekreacja i kultura;
  • rynek pracy i ekonomia społeczna;
  • transport;
  • inwestycje i budownictwo.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.smup.jst.org.pl

Harmonogram szkoleń dostępny jest tutaj.

Uwaga! Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.