Aktualności

30 czerwca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

27 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej. Głównym tematem był projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, a w tzw. sprawach różnych temat finansowania podwyżek w ochronie zdrowia.

Medycyna laboratoryjna zaopiniowana pozytywnie ale z zastrzeżeniami

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej po dyskusji na posiedzeniu Zespołu oraz przekazaniu pisemnego stanowiska Ministerstwa do zgłoszonych przez stronę samorządową uwag ostatecznie został uzgodniony obiegowo 28 czerwca z uwagami dotyczącymi:

  • braku w ustawie rozwiązań prawnych umożliwiających diagnostom udzielanie porad analitycznych/diagnostycznych w zakresie diagnostycznych badań laboratoryjnych wraz  z możliwością wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań laboratoryjnych i skierowania do specjalisty. Poziom wiedzy i umiejętności diagnostów laboratoryjnych uzasadnia powierzenie im tego typu kompetencji. Wprowadzenie takich rozwiązań uważamy za konieczne dla poprawy jakości świadczenia usług medycznych oraz zwiększenia efektowności wykorzystania kadr medycznych;
  • niedoszacowania kosztów udzielania urlopu szkoleniowego (m.in. kosztów ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, kosztów obligatoryjnych dodatków do wynagrodzenia w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami), a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wskazania źródeł finansowania zwiększonych kosztów po stronie pracodawców;
  • dopuszczania do nierównoważnych kryteriów dostępności do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Kryteria zaproponowane w obecnej formie nie są ani przejrzyste, ani przewidywalne, a wolność wyboru zawodu nie jest realizowana w jednoznacznych granicach.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.