Aktualności

12 sierpnia 2022

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Kolejny raz Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST zebrał się, by porozmawiać o bieżącej sytuacji w szpitalach. Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich podkreślali konieczność wypracowania pilnego konsensusu.

Samorządowcy po raz kolejny pytali przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o dodatek inflacyjny. Zwracali uwagę na znaczący wzrost kosztów z nią związany. Zwrócono też uwagę na nierozumiale obliczony wskaźnik inflacji w prezentacji przedstawionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiceminister zdrowia poinformował, że inflacja została założona w całości modelu i nie będzie stanowiła odrębnego przedmiotu poprawy.

Strona samorządowa podsumowała też dotychczasowe ustalenia – w najbliższym czasie ma nastąpić przeszacowanie interny, podobnie jak i szpitalnych oddziałów ratunkowych i nocnej i świątecznej opieki całodobowej. W odniesieniu do wtorkowej konferencji prasowej NFZ i AOTMiT zaproponowano też, by rozwiązaniem było nie 350 mln zł na 5 miesięcy, ale 3 grosze + 8 % dla szpitali I i II grupy, co w efekcie da kwotę 1 740 000,00 zł.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.