Aktualności

17 sierpnia 2022

O finansowych skutkach ustawy dla szpitali powiatowych – zaproszenie do wspólnego spotkania, 23 sierpnia br., Warszawa

O tym jak katastrofalne skutki finansowe dla szpitali powiatowych może mieć ustawa o podwyżkach dla pracowników systemu opieki zdrowotnej mówi się w ostatnim czasie wiele. W sposób merytoryczny i rzeczowy porozmawiają o tym podczas wspólnego spotkania przedstawiciele samorządów i dyrektorzy szpitali.

Organizatorem spotkania są Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Urząd Miasta St. Warszawy. Do udziału zaproszeni są Prezydenci, Starostowie i Członkowie Zarządów Powiatów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorzy i Prezesi szpitali.

Spotkanie poświęcone będzie skutkom finansowym dla szpitali wynikającym z uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352). Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ślad za decyzją Sejmu RP nie zostały zabezpieczone odpowiedniej wysokości środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

Ponadto obecnie zaproponowana niewystarczająca regulacja wyceny świadczeń nie uwzględnia również coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowanie, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali. Wszystkie te temat zostaną poruszone podczas spotkania.

Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia 2022 r., o godz. 11:00 w Pałacu Kultury w Warszawie, Plac Defilad 1, II piętro, Sala Marmurowa.

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://zpp.pl/survey/67196 w terminie do 19 sierpnia br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 


Przedstawiciele mediów zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu prosimy o rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://zpp.pl/survey/21599


Załączniki