Aktualności

24 sierpnia 2022

O finansowych skutkach ustawy dla szpitali powiatowych – informacja i prezentacje z konferencji

23 sierpnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali.

Organizatorami byli Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Urząd Miasta St. Warszawy. 

W konferencji wzięło udział ponad 350 osób ze wszystkich części Polski.

Spotkanie poświęcone było omówieniu skutków finansowch dla szpitali wynikających z uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352). Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że w ślad za decyzją Sejmu RP nie zostały zabezpieczone odpowiedniej wysokości środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

Ponadto uczestnicy dyskutowali o tym, że obecnie zaproponowana regulacja wyceny świadczeń nie uwzględnia coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali.

Na zakończenie spotkania pojawił się wniosek, aby Związek Powiatów Polskich wystąpił o zbadanie sprawy do Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto przedstawiciele ZPP będą zabiegali także o spotkanie w sprawie podwyżek z premierem Mateuszem Morawieckim.
Dodatkowo przesądzono, aby informacje z konferencji były przekazywane we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu (podczas: Sesji Rad, posiedzeń Komisji, posiedzeń Rad Społecznych podmiotów leczniczych, konferencji lokalnych, itp.) wraz z rzetelną informacją o sytuacji jaka ma miejsce w szpitalu z danego terenu.

Prezentacje z tego wydarzenia dostępne są poniżej.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest tutaj.

Aktualna (stan na 30.08.2022 r.) LISTA szpitali, które nie będą w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu działalności podstawowej dostępna jest tutaj.


Materiały wideo


Załączniki