Aktualności

1 września 2022

Relacja z sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Nowelizacja ustawy o dochodach JST, podwyżki cen energii elektrycznej i ogrzewania sieciowego dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz realizacja Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, były głównymi tematami podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 31 sierpnia br.

Posiedzenie współprowadzili Paweł Szefernaker, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP.

Projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP, który wyraził ubolewanie, że projekt, w tak ważnej dla samorządu kwestii, nie przeszedł prawidłowego trybu opiniowania przez KWRiST.
Kolejną sprawą, którą poruszył przedstawiciel ZPP były dodatkowe środki finansowe, tak bardzo potrzebne JST w bieżącym roku. Było to odpowiedzią na liczne apele samorządowców. Warunki w których obecnie funkcjonują JST, czyli wysoki poziom inflacji, przekładającej się na bardzo duży wzrost kosztów realizacji usług publicznych oraz presja płacowa ze strony pracowników, powoduje że samorządy zmagają się ze znacznym wzrostem wydatków bieżących przy zatrzymanym poziomie dochodów.

Cieszy nas to, że środki dodatkowe zostały do samorządów skierowane, natomiast ubolewamy nad tym, że dotyczą one tylko tego roku – podsumował Grzegorz Kubalski.

Warto dodać, że otrzymując obecnie środki, samorządy tracą część rozwojową subwencji ogólnej, zaplanowaną na przyszły rok. Bez tych środków trudno będzie zbilansować utratę z dochodów PIT-u. Problem ten dotyczyć będzie przede wszystkim tych jednostek , które do tej pory opierały swój budżet właśnie na dochodach z PIT-u.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.