Aktualności

30 listopada 2022

Relacja z listopadowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ochrona ludności, podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. oraz problemy ze spółkami energetycznymi – te tematy zdominowały ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Otwartość na zmiany w projekcie ustawy o ochronie ludności

Sporą część dyskusji na listopadowym posiedzeniu Komisji Wspólnej poświęcono projektowi ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W toku roboczych prac nad projektem szereg uwag strony samorządowej zostało uwzględnionych. Kością niezgody pozostała możliwość ustanowienia pełnomocnika w jednostkach samorządu terytorialnego w tzw. stanie zagrożenia (który nie jest stanem nadzwyczajnym w rozumieniu Konstytucji RP), z powodu niewykonania poleceń wydawanych przez administrację rządową, niewłaściwego ich wykonywania lub braku skuteczności w koordynacji działań. Drugi punkt sporny dotyczył zmian w przepisach oświatowych polegających na wprowadzeniu zajęć w wymiarze 40 godzin w roku szkolnym z pierwszej pomocy w szkołach ponadpodstawowych. W ocenie ZPP przepis jest zbędny i nie wiadomo w jaki sposób miałby być stosowany w praktyce, a jego wejście w życie będzie generowało koszty. Obecnie zajęcia są już prowadzone - udzielanie pierwszej pomocy jest ujęte w podstawie programowej. Podobne zastrzeżenia w toku uzgodnień międzyresortowych zgłaszał resort edukacji. Początkowo strona samorządowa zaproponowała opinię negatywną, niemniej jednak w toku dyskusji minister Maciej Wąsik sam zaproponował, żeby projekt jeszcze raz skierować do Zespołu ds. Administracji Publicznej w celu wypracowania kompromisu. Przedstawiciel ZPP zasugerował, aby w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MEiN, przedstawiciele Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz sam Minister Wąsik.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj.