Aktualności

28 stycznia 2023

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dystrybucja węgla, odbieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości w świetle wyroku TK i projekt ustawy o aktywności zawodowej – te tematy zdominowały styczniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu współprzewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jan Grabkowski, starosta poznański, wiceprezes Zarządu ZPP.

Problemy z dostarczaniem węgla

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat aktualnej sytuacji dotyczącej węgla. Do końca 2022 roku do gmin w całej Polsce zostało dostarczonych 873 tys. ton węgla. Do 24 stycznia tego roku dystrybuowano do samorządów 438 tys. ton.

Jeśli chodzi o dystrybycję węgla przy wsparciu samorządów, jesteśmy w drugiej fazie. Pierwsza przebiegała do końca 2022 roku. Był to okres trudny, ponieważ – nie ma co ukrywać – było to nowe zadanie dla strony rządowej i spółek, ale przede wszystkim dla samorządów. Za tę współpracę serdecznie dziękuję. Bez zaangażowania samorządów to zadanie pewnie by się nie udało – stwierdził wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Współpraca w zakresie dystrybucji węgla nie obyła się jednak bez problemów, na co zwrócił uwagę Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej ze strony samorządowej.

Co z Bydgoszczą, która ma problem i nie może dostać węgla? Co z Mazowszem – województwem, w którym jest najmniej węgla dostarczonego do tej pory samorządom? Jak ma zachować się Dąbrowa Górnicza, która dostała 350 ton węgla, którego nie chciała i który nie pasuje do podajników? Jak wygląda kwestia węgla, którego nie kupią mieszkańcy? – dopytywał Marek Wójcik.

W odpowiedzi na te kwestie przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych stwierdził, że problem z Bydgoszczą został rozwiązany, a na Mazowszu został uruchomiony kolejny punkt, dzięki któremu zwiększyła się awizacja węgla. Ministerstwo Aktywów Państwowych współpracuje też z Dąbrową Górniczą w celu zapewnienia właściwej logistyki i asortymentu.

W odniesieniu do węgla, którego mieszkańcy nie kupią do kwietnia, ma obowiązywać zasada, że wnioski w sprawie zakupu węgla będą mogły być realizowane również później. Ponadto węgiel, który nie zostanie sprzedawany do końca sezonu, będzie mógł zostać zbyty gminom w innym trybie. Ministerstwo przygotowuje też nowelizację przepisów, która pozwalałaby na zakup węgla przez zainteresowanych ponad ustalone limity.

Odbieranie prawa jazdy w świetle wyroku TK

Drugą z najbardziej kluczowych kwestii podczas posiedzenia KWRiST była dyskusja wokół konieczności nowelizacji przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Chodzi tu o regulacje, które nakładały na starostów obowiązek odbierania  prawa jazdy na podstawie informacji od organu kontroli ruchu drogowego o przekroczeniu prędkości o 50 km/h lub przewożeniu większej niż dozwolona liczby osób. W wyroku z 13 grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją RP. W praktyce oznacza to zakwestionowanie przez TK możliwości wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy wyłącznie na podstawie informacji organu kontroli ruchu drogowego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego decyzja w tej sprawie powinna być oparta na ustaleniach faktycznych. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał ustawodawcę do określenia odpowiedniego dla efektywnego procedowania i ustalania przez starostów okoliczności faktycznych w toku postępowania trybu i środków prawnych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.