Aktualności

15 lutego 2024

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

14 lutego br. odbyło się pierwsze po zmianie rządu posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Z ramienia strony rządowej w obradach udział wzięli Waldemar Sługocki (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii) i Przemysław Koperski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury).

Co opiniowano?

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały projekty następujących aktów prawnych:

  1. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy,
  3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Ustce.

Z powodu nieprzedstawienia ostatecznej wersji projektów Zespół odstąpił od opiniowania dwóch projektów autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, tj.:

  1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
  2. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wysokość opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie PTZ i sukces ZPP!

Pod obrady Zespołu poddany został również projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.