Aktualności

14 lutego 2024

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

13 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRIST. Posiedzenie rozpoczęło się od zapowiedzi ze strony MSWiA prac koncepcyjnych nad projektem ustawy o ochronie ludności. Ministerstwo zapowiedziało, że ten projekt ustawy, odmiennie do projektu ustawy poprzedniego rządu, nie będzie zawierał przepisów dotyczących stanu klęski żywiołowej, które zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

Założeniem projektu ma być ponowna decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji w tym zakresie samorządom. Cała struktura dotycząca ochrony ludności jaka stosowana jest w czasie pokoju, ma być także wykorzystywana w czasie wojny. Ustawa ma także zawierać odniesienia do systemu ratunkowego głównie poprzez działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostaną w niej także przewidziane zadania dla ochrony terytorialnej. Zgodnie z założeniami nowy projekt ma objąć także tematy związane z systemem ostrzegania oraz budowli ochronnych. Wcześniej, ma zostać oddzielnie wydane rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budowli ochronnych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.