Publikacje książkowe

30 stycznia 2018

Samorządowiec z klasą

Oddajemy do Państwa rąk kieszonkowy poradnik poświęcony zasadom savoir vivre’u. Wydawnictwo to skupia się przede wszystkim na kwestiach związanych z operowaniem nienagannymi manierami, pozwala na uzyskanie świadomości co, komu i kiedy wypada, itp.

Nie ulega wątpliwości, że znajomość zasad etykiety, dobrych manier odgrywa istotną rolę w budowaniu obrazu profesjonalnego samorządowca, ale także wpływa na wizerunek urzędu.Uprzejmość, emanowanie dobrymi manierami, znajomość etykiety nie powinny być traktowane jako coś nadzwyczajnego, ale jako jedna z podstawowych kompetencji każdego szanującego siebie i swoją pracę samorządowca.

Doskonalenie we wszystkich dziedzinach, a więc i dotyczące etykiety ma niezwykle istotne znaczenie dla radnych, starostów, prezydentów miast, osób pracujących w urzędach.

Ciągle rosnące oczekiwania społeczności powodują, że od samorządowca wymaga się oprócz zdobywania coraz to większych kompetencji, także znajomości zasad savoir vivre’u. Dobry pracownik samorządowy, to obecnie osoba, która czuje się odpowiedzialna wobec społeczeństwa również przez pryzmat dobrego wychowania – dawania przykładu.

Niniejszą publikację polecam zatem koleżankom i kolegom starostom, prezydentom miast, sekretarzom, skarbnikom, naczelnikom i dyrektorom wydziałów, kierownikom referatów, a także innym pracownikom samorządowym.


Załączniki