Aktualności

26 marca 2018

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

W piątek, 23 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia zaopiniowano pozytywnie:

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami dostosowujący rozporządzenie do nowych regulacji KPA,
  • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie – z wnioskiem, aby w obu rozporządzeniach wpisać, ze obowiązują do dnia 31.12.2022 roku. W istocie są to bowiem regulacje tymczasowe.

Ustawa o CEK – uwagi ZPP

W porządku obrad zamieszczono również omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.