Aktualności

30 marca 2018

Relacja z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

26 projektów z opinią pozytywną, 8 zajmą się zespoły robocze Komisji, 2  nie rozpatrzono ze względów formalnych, a trzy zdjęto z porządku obrad – to bilans marcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 28 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

500 mln zł na drogi

Na początku posiedzenia minister Brudziński poinformował samorządowców, że ma dla nich prezent. To dodatkowe pieniądze na drogi lokalne.

Jak mówił szef MSWiA, decyzją premiera Morawieckiego o 500 mln zł został zwiększony fundusz na budowę dróg lokalnych, którego beneficjentem mają być samorządy, zwłaszcza te, które do tej pory nie mogły korzystać ze środków funduszu, bo były zbyt biedne. - Jest szansa, aby inwestycje dofinansować w wysokości aż do 80 proc. – mówił minister. Dysponentem pieniędzy będą wojewodowie, żeby ten proces przyspieszyć. Zasada algorytmu została zachowana, jeśli chodzi o poszczególne województwa. Minister wyjaśnił, że są to nowe, dodatkowe środki ponad te, które należą do puli podstawowej, czyli 800 mln (tu jednak środki dzielone są w proporcji 50:50, czyli połowę daje samorząd, połowę – rząd). Oznacza to, że łącznie na budowę dróg lokalnych rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł.

Do 15 kwietnia samorządy mają czas na składanie wniosków do wojewodów.

Przygotowania do wyborów samorządowych

Następnie uczestnicy Komisji zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował o zadaniach, za które odpowiedzialny jest resort spraw wewnętrznych i administracji. Jednym z nich było przeprowadzenie naboru kandydatów na komisarzy wyborczych. Dokumenty złożyło 722 osoby, jednak część z nich nie spełniała wymogów formalnych. Po przeprowadzeniu nieodpłatnego szkolenia przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i egzaminu minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej listę 149 kandydatur na komisarzy. Następnie Państwowa Komisji Wyborcza powołała 100 komisarzy wyborczych w skali kraju. - Proces wyłaniania komisarzy wyborczych można uznać za zamknięty – podsumował Paweł Szefernaker.

Zadaniem szefa MSWiA było też przedstawienie przewodniczącemu PKW kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Z zaproponowanych trzech osób PKW wybrała Magdalenę Pietrzak. Szef Krajowego Biura Wyborczego odpowiada za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.