Publikacje książkowe

16 sierpnia 2016

Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych po nowelizacji w 2016 roku w pytaniach i odpowiedziach

11 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja poszerza zakres stosowania tzw. klauzul społecznych. Ich zadaniem jest pomóc tak kształtować zamówienia publiczne, żeby – poza realizacją podstawowego celu zamówienia – osiągane były również inne korzystne cele, tj. m.in. promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych (np. niepełnosprawnych).

Nowelizacja ogranicza także stosowanie kryterium najniższej ceny oraz wprowadza tzw. jednolity europejski dokument zamówwienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty.

Według ustawodawcy część zmian pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień, uproszczając i uelastyczniając procedury, m.in. poprzez ograniczenie obowiązku składania dokumentów wraz z ofertą, czy też promowanie zasady dzielenia zamówienia na części.

Zdając sobie sprawę z faktu, że nowelizacja będzie daleka od doskonałości, a także dostrzegając potrzebę udzielenia powiatom wsparcia w zakresie wyjaśnienia wszystkich przepisów regulujących to zadanie, Związek Powiatów Polskich w drugim kwartale 2016 r. zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń informujących o projektowanych zmianach. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a podczas nich padały głosy, że zasadnym byłoby dodatkowe wsparcie w postaci poradnika odpowiadającego na konkretne problematyczne pytania.

W związku z czym została opracowana publikacja poświęcona tej tematyce, którą można pobrać klikając poniżej.

 


Załączniki