Publikacje książkowe

5 października 2016

Programy polityki zdrowotnej bez tajemnic

Samorządy terytorialne rokrocznie opracowują i wdrażają kilkaset programów polityki zdrowotnej. Swym zasięgiem obejmując znaczącą część mieszkańców Polski.

Programy realizowane przez samorządy terytorialne charakteryzują się dużą efektywnością, co w konsekwencji wpływa na poziom zdrowotności społeczeństwa.

Wdrażanie dobrych programów polityki zdrowotnej jest efektem stopniowego powiększania się grupy osób pracujących w samorządach, którzy doskonale czując tą specyfikę wyrastają na lokalnych liderów prozdrowotnych działań.

Warto jednak wspomnieć, że w dalszym ciągu wiedza o tym w jaki sposób opracować poprawny i dobry program polityki zdrowotnej nie jest powszechna. Wciąż duża liczba projektów programów przekazywanych do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie uzyskuje opinii pozytywnej.

Przygotowując realizację programu polityki zdrowotnej, samorządowcy często nie wiedzą od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę i o czym nie zapomnieć, by spełniał on wymogi prawne, czy też medyczne.

Dostrzegając potrzebę udzielenia samorządom terytorialnym wsparcia w zakresie wyjaśnienia wszystkich przepisów regulujących to zadanie eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali przedmiotowy poradnik. Kierowany jest on przede wszystkim do pracowników samorządów gminnych i powiatowych. Wierzymy, że będzie praktycznym narzędziem wspierającym osoby zajmujące się w samorządach terytorialnych przygotowaniem programów polityki zdrowotnej.

Zachęcamy do lektury załączonej poniżej publikacji.


Załączniki