Aktualności

29 kwietnia 2018

Relacja z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

17 projektów z pozytywną opinią, cztery skierowane na zespoły oraz dwa zdjęte z porządku obrad – to bilans kwietniowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 25 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Nowi ministrowie

Na początku posiedzenia minister Joachim Brudziński wręczył akty powołania nowym przedstawicielom strony rządowej: Małgorzacie Golińskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Tomaszowi Robaczyńskiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów oraz Mikołajowi Wildowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W charakterze gości ze strony samorządowej po raz pierwszy na posiedzeniu obecni byli: Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i starosta pruszkowski Maksym Gołoś z ZSP. Minister Brudziński zapewnił, że zaproszenie dla tych osób jest otwarte na stałe.

Wybory samorządowe

Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia tegorocznych wyborów samorządowych. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego poinformowała, że Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała odpowiedź - na wystosowane wcześniej zapytanie PKW - od Głównego Inspektora Danych Osobowych w sprawie możliwości prowadzenia transmisji i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych. Zdaniem GIODO byłoby to niezgodne z przepisami o ochronie wizerunku obywateli. Dlatego PKW wystosowała pismo z taką informacją do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałkom sejmu i senatu szefa MSWiA, szefów klubów poselskich w Sejmie, w którym zwraca się o rozważenie podjęcia działań zmierzających do podjęcie prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego.

KBW przygotowała także projekt porozumień, które będą zawierane przez prezydentów, burmistrzów i wójtów z dyrektorami delegatur KBW. Magdalena Pietrzak zapowiedziała, że samorządy dostaną środki na sfinansowanie pracy urzędników w ramach dotacji na zadania wyborcze i to samorządowcy zdecydują, jak je wydać. Rozliczyć trzeba będzie tylko środki na wynagrodzenia, bo taki jest wymóg ustawowy. Pozostałe środki samorządowcy wydadzą według uznania.

Minister Pietrzak odniosła się także do kwestii naboru na urzędników wyborczych. Według stanu na 25 kwietnia, tj. dzień, w którym odbywało się posiedzenie KWRiST zgłosiło się 3 234 kandydatów na urzędników wyborczych; docelowo ma ich być łącznie 4 556. - Są takie delegatury, w których mamy całkowicie obsadzoną liczbę urzędników: Kielce czy Chełm. Generalnie w terenie nie ma problemu z urzędnikami; problem mamy z dużymi miastami. – mówiła.

Minister wyjaśniła dlaczego tak się dzieje. Powodem są przepisy. Z uwagi bowiem na wymogi ustawowe kandydat na urzędnika wyborczego nie może pracować w gminie, w której będzie pracował przy organizacji wyborów. W przypadku miast na prawach powiatu kandydat może mieszkać w gminie, w której będzie urzędnikiem wyborczym.

Dlatego Magdalena Pietrzak poprosiła samorządy o wsparcie. - Mam prośbę, żeby te samorządy, które są wianuszkiem wokół dużych miast, pomogły w znalezieniu urzędników wyborczych, którzy mogliby realizować te zadania w dużych miastach – podnosiła. Obiecała także szkolenia dla takich osób, które pomogą im zorganizować szkolenia w dużych miastach. – Zobowiązujemy się do tego, żeby je przeszkolić na tyle i nauczyć tych zagadnień, aby były w stanie wykonać te zadania, które są im ustawowo przypisane – obiecywała minister Pietrzak. Kolejna relacja dotycząca stanu przygotowań do organizacji wyborów zostanie przedstawiona na majowym posiedzeniu KWRiST.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.