Aktualności

2 maja 2018

Ludwik Węgrzyn: Najważniejszym problemem powiatów jest ich konstytucyjne umocowanie

O tym, jak Związek Powiatów Polskich popiera działania, których celem jest unowocześnienie polskich samorządów, o dziwnym uporze wprowadzania coraz bardziej nieczytelnych dla ludzi nowelizacji w ustawie o finansach publicznych, o zakłamywaniu informacji co do wysokości dotacji na samorządowe inwestycje oraz o tym, dlaczego mimo wszystko jest optymistą co do przyszłości samorządów powiatowych - mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, prezes Związku Powiatów Polskich.

Portal Samorządowy: Jaki, według delegatów XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, był dla nich rok 2017?

Ludwik Węgrzyn: - Zgodnie ze statutem zarząd Związku Powiatów Polskich, podobnie jak wszystkie korporacje, ma obowiązek przedstawić do końca kwietnia każdego roku sprawozdanie z działalności w roku poprzedzającym, zarówno merytoryczne, jak i finansowe, z wykonania budżetu. Zgromadzenie ogólne podejmuje decyzję o udzieleniu – bądź nie – absolutorium.

Portal Samorządowy: Proszę o konkretne przykłady, co robiliście i co się udało, a co mniej?

- Prowadzimy dużo przedsięwzięć, głównie doradczych i merytorycznych. Ze spraw ważniejszych wskazałbym, że to na nasz wniosek prezydent RP zablokował nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która byłaby największym nieszczęściem polskiego samorządu. Naszych stanowisk w sprawach ważnych dla samorządów napisaliśmy w ubiegłym roku ponad sto. Uczestniczymy we wszystkich komisjach sejmowych i senackich, które dotyczą samorządu albo spraw z nim związanych.

Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną. Funkcjonuje związkowe wydawnictwo internetowe „Dziennik”, gdzie na bieżąco, online, informujemy starostów w Polsce i ich urzędy o tym, co się dzieje w organach samorządowych. Przy czym nie jest to tylko sucha informacja o przepisach, ale również komentarz je wyjaśniający. Udzielamy powiatom dużej ilości porad prawnych. Nasi prawnicy jeżdżą do powiatów, by na miejscu pomagać w trudnych sytuacjach.

Portal Samorządowy: Jakie najważniejsze problemy stoją obecnie przed samorządami?

- We wszystkich samorządach rządzący obecnie, jak i poprzednio, nowelizując ustawę o finansach publicznych, z dziwnym uporem wprowadzają coraz to nowe obostrzenia, które mają blokować samorządy przed zadłużeniami, co ma przynosić samorządom oszczędności. Działania te są coraz bardziej nieczytelne dla ludzi.

Jeżeli było dotychczas, że dopuszczamy 60 proc. zadłużenia, z czego 15 proc. to suma przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, to w tej chwili do wyliczenia możliwości budżetu stosuje się dziwne algorytmy. Nie dla wszystkich jest to jasne, szczególnie dla radnych. Ci ludzie nie mają obowiązku być ekonomistami i znać się szczegółowo na tych regułach.

Dziwnym wydaje się, że kolejna pani minister nie podejmuje tematu nowelizacji czy wydania nowego przepisu dotyczącego dochodów JST.

Dalsza część wywiadu w Portalu Samorządowym.