Aktualności

12 maja 2018

Dla muzeum trzeba mieć serce

11 maja br. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Warszawie odbyła się konferencja pt. Inwestycje w dziedzictwo i rozwój.

Zorganizowano ją w ramach wydarzenia Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego.

Uczestników spotkania powitali: prof. Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Prof. Folga-Januszewska zwracała uwagę na to, jak w ostatniej dekadzie zmieniło się podejście do muzeów. Jak zaznaczała, nie chodzi o ludzi, którzy od wieków do muzeów przychodzą, ale o to, że muzea tworzą całe sieci. A tworzenie sieci jest symptomem rozwoju.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego opowiedział o tym jakie są muzea mazowieckie. Mazowsze ma się czym pochwalić. Na terenie województwa znajduje się 100 muzeów i są one na różnych poziomach, w tym powiatowych i prywatnych.

Ideę stałej Konferencji Muzeów i Samorządu Terytorialnego przedstawił Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie. O stałej konferencji moża przeczytać w Dzienniku Warto Wiedzieć..

Na przykładzie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przeanalizowano wykorzystanie środków unijnych w rewitalizacji.

Odbył się także panel komentatorów pn. Jak inwestycje muzealne wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy oraz na rozwój i modernizację muzeum? Refleksje i rekomendacje 2018 +.

Wzięli w nim udział: Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; dr Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie; dr Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie; dr Elżbieta Hibner, ekspert Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, współtwórczyni założeń Strategii Rozwoju Muzealnictwa. Dyskusję moderował Waldemar Rataj. Zwracali oni uwagę na to, że rozwoju muzealnictwa nie będzie, jeśli nie ma osób, które mają dla tego tematu serce. Podkreślano, że muzeum jest częścią swojego otoczenia . Rozmawiając o przyszłości, rozpatrywano m.in. wątek zatrudnienia w muzeach. Praca w nich ma dawać rozwój.

W konferencji udział wzięli także: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.