Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia 16 szkoleń na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Przeprowadzenia 16 szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego podczas konwentów powiatów/miast na prawach powiatu na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Zapytanie w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki