Aktualności

1 czerwca 2018

Relacja z majowego posiedzenia plenarnego KWRiST

29 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną a 12 zajmą się zespoły robocze - to bilans majowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 30 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

O wynagrodzeniach i stanowiskach w samorządach

Na początku posiedzenia strona samorządowa przedstawiła oświadczenie dotyczącego nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obniżającego o 20 proc. wynagrodzenia osób pełniących w samorządach funkcje zarządzające. Jego treść (dostępna tutaj) zaprezentował Wojciech Długoborski.

Strona samorządowa zwróciła się do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.