Aktualności

27 maja 2018

Finanse publiczne w maju w Komisji Wspólnej

fotolia.pl

Posiedzenie Zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST zdominowała nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Przypomnijmy, że nowelizacja dotyczy tzw. wskaźników zadłużenia. Prace nad zmianami ustawy trwają od kilku miesięcy.

Ustalono, że projekt ostatecznie zaopiniuje na posiedzeniu plenarnym 30 maja br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kwestie sporne dotyczyły definicji wolnych środków oraz wyeliminowania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przy liczeniu wskaźnika zadłużenia. Ustalono termin wyłączenia wliczania do wskaźnika umów niestandardowych na 2020 r. Ostatecznie na posiedzeniu plenarnym KWRiST projekt został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową.

Na Zespole uzgodniono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów oraz projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego".

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.