Aktualności

21 kwietnia 2017

Komunikat Samorządowego Komitetu Protestacyjnego

Samorządowy Komitet Protestacyjny zaprasza przedstawicieli polskich samorządów lokalnych do gremialnego udziału w planowanym na 6 maja br. spotkaniu Polaków w Warszawie.

Marsz jest wspólnym przedsięwzięciem wielu środowisk – samorządów, nauczycieli, rodziców, środowisk sędziowskich, stronnictw i ugrupowań politycznych występujących w obronie przyjętej Karty Samorządności, ruchów obywatelskich.

Marsz rozpocznie się o godz. 13.00 od Ratusza Urzędu Miasta Warszawy na Placu Bankowym a zakończy się około 15.30-16.00 na Placu Konstytucji (prosty przemarsz Marszałkowską).

Będą 2 sceny na Placu Bankowym i Placu Konstytucji.

Prosimy uczestników o przywiezienie tzw. wyróżników gminnych, miejskich i powiatowych, tj.: flag; proporców z herbem gmin, miast, powiatów; plakietek z herbami; tablic z nazwami gmin, miast, powiatów; itp. Również można wykorzystywać znaki graficzne zamieszczone pod komunikatem.

Dla grup zorganizowanych, które planują przyjazd autokarem, zarezerwowane są dwa parkingi zlokalizowane na pl. Defilad (przy pałacu Kultury i Nauki) oraz na pl. Teatralnym. Informacje nt. spodziewanej ilości uczestników oraz autokarów i związanego z tym zapotrzebowania na miejsca parkingowe, prosimy przesyłać na adres mail: biuro@zgwrp.pl

26 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie uzgodnieniowe Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Informacje z ww. spotkania będziemy na bieżąco Państwu przekazywać.


Załączniki