Aktualności

23 lipca 2018

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP

11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie Związek Powiatów Polskich wspólnie z Biurem Programu "Niepodległa" zorganizuje Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP.

Zgromadzenie będzie zjazdem Delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz Gości związanych z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję, czy też darzących życzliwością aktywność Związku Powiatów Polskich.

Wydarzenie to odbędzie się w gościnnym również po latach Zamku Królewskim – miejscu, w którym 20 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.

Rok 2018 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 100 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny będący podwaliną pod budowanie wolnego Państwa polskiego. Z kolei 20 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. 

Jubileuszowy charakter skłania do refleksji nad przeszłością oraz kreślenia wizji przyszłości samorządu powiatowego.

Pogram Zgromadzenia Jubileuszowego składał się będzie z 5 głównych bloków:

  1. Sesja inauguracyjna, podczas której – po uroczystym otwarciu – przedstawione zostanie krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski.
  2. Sesja prezentująca „Raport XX-lecia powiatów w Polsce”.
  3. Wystąpienia inauguracyjne znamienitych gości.
  4. Jubileuszowa sesja plenarna pt. „Refleksje 2018+ z dwóch perspektyw. Ma to być dwugłos osób związanych z tworzeniem podwalin i pracą przy reaktywowaniu samorządu powiatowego oraz osobami na których spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za przyszłość i dalszy rozwój samorządności w Polsce.
  5. Uroczysta Gala Jubileuszowa. Moment, w którym wręczone zostaną Honorowe Statuetki Związku Powiatów Polskich wraz z nadanymi tytułami „Starosta 20-lecia” oraz „Prezydent 20-lecia”. Będą one wręczane tym samorządowcom, którzy aktywnie uczestniczyli w chwili przekazywania Aktów erekcyjnych powiatom, a następnie przez lata (aż do dzisiaj) pełnią swoją funkcję.

Więcej szczegółów w zamieszczonych poniżej plikach: