Aktualności

19 sierpnia 2018

Zarządzanie w oświacie samorządowej - publikacja

fotolia.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował elektroniczną wersję publikacji "Analiza systemu zarządzania lokalna oświatą – przegląd zadań, narzędzi i dobrych praktyk", opracowane w trwającym dwa lata projekcie „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Partnerem projektu był Związek Miast Polskich, a uczestniczyli w nim również eksperci Związku Powiatów Polskich.

Pierwsza część publikacji dotyczy analizowania potrzeb i planowania rozwoju oświaty; monitorowania jakości usług edukacyjnych; zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego i planowanie budżetowe; a także udziału mieszkańców i partnerów w usługach edukacyjnych oraz udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych. Druga część poświęcona jest roli dyrektora, relacjom z organem prowadzącym, systemowi wspomagania szkół, organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, uczniów z trudnościami w nauce i uczniów szczególnie uzdolnionych; gospodarowania zasobami materialnymi systemu oświaty.

Publikacja adresowana jest w pierwszej kolejności do praktyków, którzy odpowiadają za organizację i funkcjonowanie lokalnego systemu edukacji. Jak zapewniają autorzy, celem jej przygotowania nie było dogłębne badanie zagadnień teoretycznych ani mnożenie frapujących intelektualnie, akademickich rozważań. Przeciwnie – chodziło o ustrukturyzowanie znanych już problemów oraz systematyczne zestawienie praktycznej wiedzy na temat dostępnych narzędzi, pozwalających je rozwiązać.

Publikacje można pobrać tutaj