Informacja o działalności ZPP w okresie od 14 czerwca do 28 sierpnia 2018 roku