Aktualności

25 kwietnia 2017

PPP – bez tajemnic. Szkolenie w Kołobrzegu

Uwarunkowania prawne projektów PPP i rynek ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i infrastruktury kubaturowej, projekty hybrydowe i analizy przedrealizacyjne – to tematy, które zostaną omówione 11 maja br. w hotelu Aquarius & Spa***** w Kołobrzegu.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju wynika, że jedną z barier dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia instytucji publicznych w tym obszarze. Ocena ta sprawiła, że resort uruchomił trzyletni projekt edukacyjny dla administracji rządowej i samorządowej, zatytułowany „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest realizowany we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Jednym z działań, które w ramach projektu realizuje Związek Powiatów Polskich jest organizacja prelekcji tematycznej pt. „Partnerstwo-Publiczno prywatne bez tajemnic”, która poprzedzać będzie Zgromadzenie Ogólne ZPP. W ramach wykładu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

  • uwarunkowania prawne projektów PPP oraz rynek ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i infrastruktury kubaturowej – prelegent: adw. Marcin Wawrzyniak,
  • możliwości łączenia w ramach projektu środków unijnych i środków partnera prywatnego (hybrydowe projekty PPP) oraz analizy przedrealizacyjne – prelegent: Krzysztof Wojtczak.

Spotkanie odbędzie się 11 maja br. w godz. 12:00 – 13:30 w sali konferencyjnej „Laguna” Hotelu Aquarius & Spa***** w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24.

Natomiast bezpośrednio po wykładzie, eksperci będą odpowiadać na pytania i udzielać indywidualnych porad.

Osoby zainteresowane powinny dokonać zgłoszenia obecności w terminie do 4 maja br., pisząc na mail: szkolenia@zpp.pl

 


Załączniki