Aktualności

4 października 2018

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 6

Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego – kwartalnika wydawanego w ramach projektu "Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Szósty numer jest kolejnym poświęconym analizom przedrealizacyjnym. Zawiera doświadczenia podmiotów publicznych, które takie analizy przeprowadziły. Czytelnicy zapoznają się też tekstami dotyczącymi analizy ryzyka oraz analizy Value for Money. Mogą przeczytać, jak takie analizy przebiegają w praktyce międzynarodowego rynku inwestycyjnego, a jak polskiego. Osobno w Biuletynie PPP opisana została analiza prawna oraz techniczna. Podobnie, jak i analiza wynagradzania podmiotu prywatnego w przedsięwzięciach w formule PPP – tu szczególnie cenne są wypowiedzi przedstawicieli podmiotów publicznych oraz ich doradców, którzy w przystępny sposób tłumaczą, jakie modele stosują i co skłoniło ich do takiego wyboru.

Najnowszy numer Biuletynu przedstawia również nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 19 września br.

Tradycyjnie kwartalnik zawiera informacje dotyczące działań zrealizowanych w ramach projektu.

Jak zawsze Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego zamyka Encyklopedia, która tym razem poświęcona jest koncesjom.

Życzymy przyjemnej lektury!


Załączniki