Aktualności

26 października 2018

Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży – ogólnopolski program „Zdrowa i aktywna gmina”

Fundacja „Misja Medyczna” – jako główny organizator ogólnopolskiego programu „Zdrowa i aktywna gmina” zaprasza do udziału w konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”, która odbędzie się 29-30 listopada 2018 roku w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Celem organizowanego wydarzenia jest: zwrócenie uwagi przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, jaki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna, przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz prezentacja „dobrych praktyk” w profilaktyce leczenia otyłości.
Uczestnicy konferencji będą szukać odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie zakończyć otyłość wśród dzieci i młodzieży?”.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli administracji samorządowej - jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich a także do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, osób odpowiedzialnych za tworzenie programów prozdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, liderów organizacji działających na rzecz zdrowego stylu życia i kultury zdrowotnej.

Organizatorzy zapraszają do wspólnej debaty nad stworzeniem skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, nad możliwymi działaniami w zakresie edukacji i leczenia choroby, która w coraz większym stopniu dotyka właśnie dzieci i młodzież.
Zapraszają także do dyskusji nad pytaniami związanymi z tworzeniem przez samorządy polityk zdrowotnych w zakresie profilaktyki leczenia otyłości, tworzeniem programów aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży również w ramach zajęć pozaszkolnych.

Wnioski i rekomendacje w zakresie działań zmierzających do zakończenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wypracowane podczas konferencji zostaną przekazane, m.in. do Ministra Zdrowia oraz instytucji, które objęły patronat nad wydarzeniem.

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji:

  • Otyłość jako problem społeczny.
  • Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, możliwe rozwiązania.
  • Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości wśród dzieci i młodzieży.
  • Leczenie otyłości w populacji dziecięcej – doświadczenia polskie oraz światowe.
  • Programy zdrowotne – dobre praktyki.
  • Organizowanie skutecznych programów zdrowotnych i profilaktycznych.
  • Uzależnienia - ocena ryzyka występowania uzależnień behawioralnych, np. palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania używek, telefonu komórkowego i Internetu.

Więcej informacji na stronie: www.zdrowaiaktywnagmina.pl