Aktualności

1 listopada 2018

Relacja z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

23 projekty z opinią pozytywną i 4 odesłane na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 30 października br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta jędrzejowski.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Tytaniczna praca

Było to pierwsze posiedzenie plenarne po wyborach samorządowych. Dlatego też Paweł Szefernaker pogratulował tym, którzy uzyskali mandat a powodzenia życzył tym, których czeka druga tura. Minister podziękował ponadto za sprawne przeprowadzenie wyborów. Jak ocenił, organizacja tegorocznej rundy, w porównaniu z tą sprzed 4 lat nie budziła zastrzeżeń i była przede wszystkim efektem tytanicznej pracy Krajowego Biura Wyborczego, samorządów i urzędników, i komisarzy. Do dobrej organizacji przyczyniła się także obecność szefowej KBW na posiedzeniach planarnych Komisji. Dawała ona możliwość zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości związanych z wyborami.

Dyrektor wydziału

Zgodnie z prośbą strony samorządowej, w sprawach różnych znalazła się informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomnijmy, że chodzi o to, iż w rozporządzeniu na skutek ostatniej nowelizacji „zniknęło” stanowisko dyrektora wydziału.

Reprezentujący resort wiceminister Stanisław Szwed zapewnił, że projekt jest już przygotowany. Nie jest jedynie jeszcze oficjalnie wpisany do wykazu prac rządu, ale ma to nastąpić jak najszybciej.

Karty zgonu

Także z inicjatywy strony samorządowej Komisji po raz kolejny na posiedzeniu plenarnym rozmawiano na temat prac legislacyjnych dotyczących wystawiania kart zgonu. Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w resorcie zdrowia poinformował, że projekt ustawy, która ureguluje te kwestie wraz z kwestią nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o ile nie będzie żadnych nieprzewidzianych wydarzeń, powinien zostać skierowany do konsultacji i uzgodnień w listopadzie br. Ta kwestia zacznie być procedowana. Projekt jest już wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Przewidywany czas przyjęcia projektu przez radę ministrów to najwcześniej kwiecień przyszłego roku.

Prezes Ludwik Węgrzyn dopytywał, czy przy okazji prac nad tymi przepisami przewidywany są także prace dotyczące koronerów. Podkreślił przy tym, że temat jest od dawna znany i zgłaszany przez samorządy. W odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że także i ta kwestia będzie przedmiotem prac legislacyjnych. Zdradził przy tym, że w obecnej propozycji projektu kwestia zatrudnienia koronerów będzie po stronie urzędów wojewódzkich. – Oczywiście projekt będzie konsultowany. Ale taka jest propozycja obecnie. – dodał.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.