Aktualności

2 listopada 2018

Rada powiatu mogła przyjąć Kartę Samorządności

fotolia.pl

Wyrokiem z 2 października br., sygn. akt II OSK 1804/18 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przyznał, że Rada Powiatu Wąbrzeskiego mogła przyjąć uchwałę w sprawie Karty Samorządności.

W uzasadnieniu NSA podał, że: „Samorząd terytorialny uczestniczy w życiu publicznym, a to oznacza, że poza wykonywaniem zadań publicznych w granicach i na podstawie prawa nie jest pozbawiony uczestniczenia w życiu publicznym w formach pozaprawnych wypowiedzi, apeli. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych nie wymaga podstawy prawnej, nie rodzi bowiem po stronie organów właściwych obowiązku ich rozpoznania, a tym bardziej rozstrzygnięcia uwzględniającego”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią orzeczenia.

Wyrok NSA jest prawomocny.


Załączniki