Aktualności

7 listopada 2018

Forum Bankowo-Samorządowe 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w Forum Bankowo-Samorządowym 2018, które odbędzie się 3-4 grudnia br. w Klubie Bankowca w Warszawie.

Będzie to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców, organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich. Będzie to doskonałe miejsce pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń, badania trendów.

Forum odbędzie się w tym roku w ramach bloków tematycznych: bloku bankowo-finansowego – w którym znajdzie się tematyka stanu finansów JST, finansowania działalności i rozwoju, w tym po roku 2020 a także wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realnym wymiarze oraz bloku digitalizacji i innowacyjności technologicznej samorządu terytorialnego – w którym poruszone zostaną tematy rozwoju technologicznego i bezpieczeństwa cyfrowego samorządowych klientów sektora finansowego.

Planowane spotkanie finansistów i samorządowców będzie też pierwszym plenarnym spotkaniem tych środowisk po zmianie kadencji w Samorządzie Terytorialnym. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Wysoka merytoryka towarzysząca forum tworzy idealne środowisko wspierania wielu obszarów działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Dzięki Forum władze samorządów mają możliwość zapoznania się z skutecznymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują. Jednocześnie środowisko bankowe może śledzić zapotrzebowania i trendy samorządów, aby wspólnie wypracowywać obopólne korzyści, przynoszące jeszcze lepsze efekty.

Więcej na temat Forum, w tym program i formularz zgłoszenia dostępne są pod adresem: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-bankowo-samorzadowe-2018/

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału, które nastąpi drogą mailową w terminie do 23 listopada br.