Aktualności

20 listopada 2018

Nowości z posiedzenia zespołu ds. edukacji KWRiST

fotolia.pl

Kluczową sprawą ostatniego posiedzenia zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 listopada, było zaopiniowanie projektu podziału subwencji oświatowej, przygotowanego przez MEN. W porządku znalazły się również inne projekty, które omawiamy
poniżej.

Podział subwencji oświatowej na 2019

W artykule o subwencji (tutaj) przedstawiliśmy - w ślad za oceną skutków regulacji projektu rozporządzenia - dane o przydziale wartości subwencji poszczególnym rodzajom jednostek samorządu terytorialnego. Z informacji zmieszczonych w OSR wynika, że gminy otrzymałyby 29.204,36 mln zł (63,9 proc.), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminy 7.808,66 mln zł; część powiatowa wynosiłaby łącznie 15.912,32 mln zł (34,8 proc.), w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu miałyby otrzymać 8.384,12 mln zł; natomiast województwom przypadłoby 607,18 mln zł (1,33 proc.).

Z prostego rachunku (15.921,32 – 8.384,12 = 7.528,20) wynika, że dla powiatów (ziemskich) przeznaczona byłaby kwota 7,5 mld zł. Jak wykazali przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, oznaczałoby to, że wartość subwencji na rok 2019 dla miast na prawach powiatu wyniosłaby 120 proc. kwoty na rok 2018 (6.787,89 mln), natomiast subwencja dla powiatów wyniosłaby 98,7 proc. kwoty na rok 2018 (7.621,29 mln), czyli spadłaby o 1,3 proc. Tymczasem wszystkie zmienne algorytmu i przewidziane przez resort edukacji korekty ich wartości skłaniają do wręcz przeciwnego wniosku - że wartość subwencji dla powiatów powinna wzrosnąć.

Na posiedzeniu zespołu przedstawiciele MEN rozwikłali tę zagadkę. Okazuje się, że w dokumencie OSR załączonym do projektu rozporządzenia jest pomyłka. Kwota 8.384,12 mln zł została omyłkowo przypisana do części powiatowej miast na prawach powiatu. A powinna być zapisana na konto powiatów. Zatem ostatecznie wartość subwencji oświatowej dla powiatów w skali kraju względem roku 2018 nie spadnie, a wzrośnie o 10 proc.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.