Aktualności

22 grudnia 2018

Relacja z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

16 projektów z opinia pozytywną, 7 odesłanych na zespoły, jeden z opinią negatywną oraz jeden bez rozstrzygnięcia to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 19 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Energią zajmie się zespół

Bezpośrednio przed posiedzeniem plenarnym Komisji odbyło się spotkanie strony samorządowej z Tadeuszem Skoblem, wiceministrem energii oraz Maciejem Bando, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Przedstawiciele samorządów mieli okazję opisać problemy, z jakimi borykają się w związku z podwyżkami cen energii. Efektem spotkania jest zapowiedź utworzenia specjalnego zespołu z udziałem ekspertów samorządowych, którego zadaniem będzie analiza sytuacji samorządów w aspekcie cen energii elektrycznej. Resort rozważa wprowadzenie nowej grupy taryfowej lub cennikowej dla samorządów w zakresie ich działalności wrażliwej społecznie. Ponadto powinny zmienić się przepisy zamówień publicznych tak, aby pomóc zamawiającym, którzy zawarli przetargi na niekorzystnych warunkach cenowych.

Lokalizacja ferm wielkoprzemysłowych

Na wniosek strony samorządowej w sprawach różnych pojawił się temat podjęcia działań rządowych w celu rozwiązania problemu lokalizacji ferm wielkoprzemysłowych na obszarach wiejskich. Joanna Zarzecka z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poinformowała, że obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w których zostaną ujęte także kwestie ferm. - Dostrzegamy problem poważny. I chcielibyśmy również pomóc w jego rozwiązaniu. Może rzeczywiście będą zdefiniowane wielkoprzemysłowe farmy. Przychylamy się do pomysłu wyrażonego na zespole ds. infrastruktury Komisji, aby objąć je obowiązkiem planistycznym.

Dalsza część relacji z posiedzenia plenarnego KWRiST w Dzienniku Warto Wiedzieć.