Informacja o działalności ZPP w okresie od 28 sierpnia do 18 grudnia 2018 roku