Aktualności

31 grudnia 2018

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 7

Zachęcamy do zapoznania się z siódmym numerem Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn, jako istotny element projektu, służy upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Dostępny jest już siódmy z jedenastu numerów periodyku, w którym przedstawione zostały m.in.:

  • informacje na temat Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Tom I. Przygotowanie Projektów;
  • procedura przetargowa, a w szczególności wyboru partnera prywatnego z uwzględnieniem Wytycznych resortu inwestycji i rozwoju – Tom II. Procedura Przetargowa;
  • procedura przetargowa w projektach obejmujących drogi publiczne, w szczególności autostrady i drogi ekspresowe;
  • wybór oferty w przypadku projektów efektywności energetycznej;
  • relacje z wizyty studyjnej do Francji oraz opisy wizyt krajowych, które odbyły się w Warszawie i Świdnicy;
  • relacja z konferencji „Nowa rzeczywistość PPP”, którą w we wrześniu zorganizował resort inwestycji i rozwoju;
  • standardy regulacyjne dotyczące umów PF2 w Wielkiej Brytanii.

Owocnej lektury!


Załączniki