Informacja o działalności ZPP w okresie od 18 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.