Aktualności

2 lutego 2019

Po spotkaniu Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania oświatą

Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą, analiza porównawcza oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD, przedstawienie koncepcji „Modelu doradztwa dla JST” oraz wypracowanie propozycji do tworzenia systemu doradztwa w oparciu o założenia modelu doradztwa prezentowanego przez ekspertów - to tematyka poruszana podczas dwudwniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia - 1 lutego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Udział w nim wzieli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego i nowotarskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą   ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” – II etap. Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich.

Głównym celem ww. projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wiedza w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.