Aktualności

18 lutego 2019

Nowy nabór do Komisji tematycznych Związku Powiatów Polskich VI kadencji

fotolia.pl

Szanowni Państwo,

Jedną z płaszczyzn analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są działania funkcjonujących przy Związku komisji merytorycznych.

Komisje te podzielone są na obszary problemowe.
Wśród nich znajdują się:

  • Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
  • Komisja ZPP ds. Edukacji i Sportu
  • Komisja ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych
  • Komisja ds. Kultury
  • Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  • Komisja ZPP ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
  • Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
  • Komisja ZPP ds. Polityki Europejskiej
  • Komisja ZPP ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Praca w Komisji polega głównie na opiniowaniu aktów prawnych otrzymywanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Komunikat w tej sprawie wysyłany jest do członka Komisji raz w tygodniu (w każdy czwartek).

Odpowiedzi udziela się poprzez uzupełnienie stosownej ankiety zlokalizowanej on-line (link do niej przesyłany jest w ww. komunikacie).

Napływające uwagi są następnie analizowane przez ekspertów Biura, a na ich podstawie powstają stanowiska i opinie prawne Związku, które kierowane są do odpowiednich instytucji centralnych.

Obecnie prowadzony nabór dotyczył będzie pracy Komisji w VI kadencji, tj. w latach 2019-2024.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejś z ww. Komisji mogą zgłaszać się poprzez stronę: https://zpp.pl/surveys/105 w terminie do 28 lutego br.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Andrzej Płonka