Aktualności

19 lutego 2019

Ogólnopolskie Forum Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych

Związek Powiatów Polskich zaprasza na Ogólnopolskie Forum Sekretarzy i Dyrektorów Wydziałów Organizacyjnych, które odbędzie się 12 marca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98.

Podczas tego wydarzenia uczestniczy pozyskają wiedzę na temat tego jak skutki ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych przekładają się na funkcjonowanie starostw oraz urzędów miast na prawach powiatu. Ponadto zapoznani zostaną z planowanymi zmianami prawnymi w zakresie obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej i architektonicznej powiatów i miast na prawach powiatu. Dowiedzą się także o aktualnych orzeczeniach sądów w zakresie dostępu do informacji publicznej. Przedstawiona zostanie również tematyka związana z nadzorem wojewody nad samorządem w kontekście zasady proporcjonalności. Nie zabraknie także wątku dotyczącego rozwijania kompetencji miękkich.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 5 marca br.


Załączniki