Aktualności

20 lutego 2019

Seminarium poświęcone tematyce PPP podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że jedną z barier dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia instytucji publicznych w tym obszarze. Ocena ta sprawiła, że resort uruchomił trzyletni projekt edukacyjny dla administracji rządowej i samorządowej, zatytułowany „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt powstał i jest realizowany we współpracy z ogólnopol-skimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Obecnie, w ramach ww. projektu, Związek Powiatów Polskich organizuje kolejną już prelekcję tematyczną, która odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorządowców do udziału w panelu dyskusyjnym, w którym omówione zostaną dwa zagadnienia związane z tematyką PPP, tj.:
 


„Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego”

Prelegent: Rafał Cieślak – doktor nauk prawnych, radca prawny. Specjalizujący się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i funduszy unijnych. Doradzał w kilkunastu projektach PPP realizowanych z sukcesem, w tym w projektach hybrydowych. W rankingu Chambers Europe od kilku lat rekomendowany jako jeden z wiodących w Polsce prawników zajmujących się partnerstwem publiczno-prywatnym.
 


„Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach drogowych: specyfika sektora oraz przykłady dobrych i złych praktyk w dotychczasowych projektach realizowanych w Polsce”

Prelegent: Adriana Mierzwa-Bronikowska – radca prawny, prawnik kierująca praktyką Infrastruktura/PPP w kancelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka Partnerska) oddział w  Polsce. Specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę szeroko rozumianego PPP. Doradzała GDDKiA przy projektach PPP obejmujących postępowania przetargowe, w tym przygotowanie projektów umów o projekto-wanie, finansowanie, budowę i eksploatację dwóch odcinków autostrad w Polsce. W ramach sektora transportu drogowego doradzała również Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju w projekcie utrzymania i przebudowy sieci dróg w województwie dolnośląskim realizowany w formule PPP.


Prelekcje te odbędą się 4 kwietnia br. w godz. od 9:00 do 10:30  w sali konferencyjnej „GALAXY” Hotelu AirPort w Warszawie, ul. 17 Stycznia 24.

Tuż po wykładzie, zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa, które świadczone będzie w holu przed wejściem do sali konferencyjnej.

Zainteresowanych, w terminie do 28 marca br., prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://zpp.pl/szkolenia
 


Załączniki